LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

GẶP MẶT ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC TIÊU BIỂU NĂM 2022

Danh mục: Tin hoạt động của Liên hiệp Hội Lâm Đồng Ngày đăng: 13 tháng 6 năm 2022

Chiều ngày 10-6, Lãnh đạo tỉnh đã gặp mặt đội ngũ trí thức tiêu biểu tỉnh Lâm Đồng năm 2022. Chủ trì buổi gặp mặt gồm đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phan Văn Phấn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng. Tham dự buổi gặp mặt có gần 100 đại biểu trí thức trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S cũng đã khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, trong 5 tháng đầu năm 2022, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, GRDP đạt 5,64%; Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 3.600 tỷ đồng, bàng 32,7% dự toán địa phương (DTĐP), tăng 10,0% so với cùng kỳ; Khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt 1.570.796 lượt, tăng 48,7% so với cùng kỳ; Kim ngạch xuất khẩu 194,92 triệu USD, tăng 25,1%, đạt 23,9% kế hoạch; Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 81,3%, tăng 0,95%; Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân 81,0%, giảm 3,9% so với cùng kỳ; giảm 11,3% so vơi cuối năm 2021; Tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100%...Ngoài ra trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo... của Lâm Đồng trong năm qua cũng đạt nhiều kết quả.

Các đại biểu đội ngũ trí thức cũng đã vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của Lâm Đồng trong năm qua, đồng thời cũng nêu lên những ý kiến, kiến nghị, để xuất, giải pháp để đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực trong thời gian tới như: chú trọng nông nghiệp công nghệ cao; giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực công nghệ cao; giải pháp xây dựng công trình khu Trung tâm Hòa Bình; giải pháp gắn kết mối quan hệ giữa nông nghiệp – nông dân – nông thôn; giải pháp nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sang tạo; giải pháp phát triển công tác khuyến học, khuyến tài.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ trí thức trong tỉnh thời gian qua, đồng thời đồng chí cũng đề nghị đội ngũ trí thức của tỉnh tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, tiếp thu các thành tựu kỹ thuật mới, có nhiều sáng kiến mới có giá trị áp dụng vào thực tiễn, góp phần đưa Lâm Đồng tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Đồng chí cũng yêu cầu các cấp chính quyền cần quan tâm tạo điều kiện để đội ngũ trí thức phát huy năng lực của mình, có chính sách ưu đãi phù hợp để thu hút các nhà khoa học, các chuyên gia trong nước và quốc tế đến làm việc tại địa phương.

                                                                                                 Toàn cảnh Hội nghị

 

Tin liên quan