LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Hỗ trợ phát triển, ứng dụng các công trình, giải pháp khoa học của tỉnh được công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam

Danh mục: Tin hoạt động của Liên hiệp Hội Lâm Đồng Ngày đăng: 17 tháng 6 năm 2022

Bắt đầu từ năm 2016, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam được phát hành nhằm tôn vinh, cổ vũ các tổ chức và cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong hoạt động khoa học - công nghệ; tạo điều kiện để chuyển giao công trình, giải pháp khoa học - công nghệ ứng dụng vào thực tiễn. Đồng thời, tạo động lực để đẩy mạnh phong trào sáng tạo, nghiên cứu khoa học trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; phát huy năng lực sáng tạo của người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

                                                              Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021

Qua năm lần phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam, tỉnh Lâm Đồng đã có 7 công trình, giải pháp khoa học do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Sở Khoa học & Công nghệ đề xuất được vinh danh gồm: Nghiên cứu các tiến bộ khoa học và kỹ thuật để phát triển sản xuất chè ở Lâm Đồng (Nhóm tác giả TS.Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và cộng sự); Thiết kế, thi công hệ thống giám sát từ xa đập tràn và cửa nhận nước về Nhà máy Thủy điện Đại Ninh (Nhóm tác giả Nguyễn Viết Tài - Tổ Thí nghiệm, Phân Xưởng sửa chữa, công ty Thủy điện Đại Ninh và cộng sự); Chernoscope - Phần mềm hỗ trợ học tập hóa học tích hợp công nghệ thực tế tăng cường (AR) trên Android (Tác giả Trần Thị Anh Thư - trường THPT Chuyên Bảo Lộc); Cải tiến nâng cao hiệu quả của quy trình công nghệ sản xuất alurmin tại Nhà máy Alumin Tân Rai - Lâm Đồng (Nhóm tác giả Nguyễn Văn Phòng - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng và cộng sự); Máy gieo hạt chân không 6 trong 1 tự động (Tác giả Nguyễn Hồng Chương - Cơ sở nghiên cứu, ứng dụng máy nông nghiệp Hồng Chương); Nghiên cứu sản xuất màng sinh học từ phế phẩm tơ tằm chiếu xạ để bảo quản dâu tây (Nhóm tác giả Lê Nguyễn Hoàng Ngân - Trường THPT Đơn Dương và cộng sự); Máy rửa, đánh bóng và phân loại củ, quả (Tác giả Nguyễn Hồng Chương - Cơ sở nghiên cứu, ứng dụng máy nông nghiệp Hồng Chương).

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã phối hợp cùng Sở Khoa học & Công nghệ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tham mưu, đề xuất đẩy mạnh phong trào sáng tạo và tạo điều kiện, hỗ trợ các công trình, giải pháp khoa học được áp dụng vào thực tiễn cuộc sống. Trên cơ sở đó, ngày 11 tháng 5 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản số 3213/UBND-VX1 về việc hỗ trợ các công trình, giải pháp khoa học của tỉnh được công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam với các phương hướng cụ thể như:

“- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thực hiện tuyên truyền kết quả các công trình, giải pháp được ghi tên trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh để tiếp thu áp dụng kết quả vào đời sống sản xuất.

- Sở Khoa học và Công nghệ: Cung cấp thông tin, giới thiệu kết quả các công trình, giải pháp được ghi tên trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đến các Sở, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan; Chủ động tổ chức ứng dụng, nhân rộng thông qua các dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở hàng năm, xem xét hỗ trợ trong chương trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh.

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương: Hỗ trợ phát triển, ứng dụng và nhân rộng các kết quả của công trình, giải pháp khoa học vào thực tiễn sản xuất, đời sống thông qua các chương trình, kế hoạch hoạt động, quản lý của ngành.

- UBND các huyện, thành phố: chủ động nghiên cứu, tiếp nhận và hỗ trợ các công trình, giải pháp khoa học phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.”

Việc phát hiện, bồi dưỡng các tài năng sáng tạo và các phong trào thi đua lao động sáng tạo luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành cùng với sự ủng hộ của toàn xã hội thông qua những lần tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ, Hội thi Sáng tạo nhà nông,…

Trong thời gian tới, các công trình, giải pháp khoa học tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục được đề xuất công bố trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam nhằm kịp thời động viên, khuyến khích và tôn vinh các nhà khoa học, nhà sáng chế, đồng thời khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy trí tuệ của người Việt Nam, thi đua sáng tạo, đam mê khoa học để góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phú Nhân

 

                

 

Tin liên quan