LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Thăm và làm việc với một số tổ chức thành viên trong hệ thống Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng

Danh mục: Tin hoạt động của Liên hiệp Hội Lâm Đồng Ngày đăng: 19 tháng 4 năm 2024

Ngày 16/4/2024, Đoàn công tác của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng (Liên hiệp Hội) do đồng chí Phan Văn Phấn làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với một số Hội, tổ chức của Liên hiệp Hội gồm Hội Khoa học kỹ thuật thành phố Bảo Lộc và Câu lạc bộ Dưỡng sinh cộng đồng thành phố Bảo Lộc. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Liên hiệp Hội nhằm nắm bắt kết quả hoạt động, nắm bắt thông tin cũng như những tâm tư nguyện vọng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; những thuận lợi cũng như những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức thành viên của Liên hiệp Hội ở các địa phương.

Hội Khoa học kỹ thuật thành phố Bảo Lộc được thành lập năm 2012, thời gian qua, Hội đã có nhiều phấn đấu vươn lên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, từng bước khẳng định và phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ ở địa phương. Tham gia và thực hiện tốt việc vận động hội viên tham gia Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp thành phố, phản biện các dự án chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển giao KHKT, triển khai thực hiện các hội nghị chuyên đề phản biện xã hội trên các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ…Những kết quả đạt được đã được địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay (2015) Câu lạc bộ dưỡng sinh cộng đồng thành phố Bảo Lộc đã tạo điều kiện cho người dân có nhiều điều kiện tham gia rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe bản thân và cộng đồng. Tổ chức các chương trình hoạt động nhằm giúp đỡ các thành viên trong Câu lạc bộ nâng cao trình độ văn hóa và nhận thức xã hội, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ chú trọng việc tuyên truyền, vận động các thành viên cùng gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Tham gia thực hiện đầy đủ các quy định của địa phương, các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động.

Ông Trịnh Quang Hỷ - Ủy viên Ban Kiểm soát Câu lạc bộ cho biết, hiện nay Câu Lạc bộ có hơn 300 hội viên, đây là một sân chơi bổ ích, nơi luyện tập, rèn luyện sức khỏe không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, dân tộc, tôn giáo, là nơi để hội viên cùng hỗ trợ, chia sẻ, chăm lo bảo về lẫn nhau trong cuộc sống và công tác. Thời gian qua, Câu Lạc bộ hoạt động ổn định, mang lại nhiều lợi ích cho người dân, nâng cao sức khỏe bản thân và cộng đồng, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phan Văn Phấn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của các tổ chức thành viên tại thành phố Bảo Lộc, mong rằng thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình, chú trọng tổ chức các hoạt động nhằm tập hợp và phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ ở địa phương, tham gia vào các hoạt động góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước./.

Xuân Huyền

Tin liên quan